Latvijas vīnziņu asociācijas ikgadējā kopsapulce 24.03.2021. plkst 16.00
Cien. asociācijas biedri.
 
Aicinu piedalīties ikgadējā asociācijas kopsapulcē, kas valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ notiks tiešsaistē, Zoom platformā.
Lūgums asociācijas biedriem izbrīvēt sev stundu-divas laika, jo šajā sapulcē tiks balsots par jautājumiem, kuriem ir vajadzīgs kvorums

Dalībniekiem sapulces dienā tiks izsūtīta tiešsaistes saite, kas nodrošinās piekļuvi sapulcei.
Dalībnieku identifikācija notiks vizuāli video režīmā. Vajadzības gadījumā var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu video režīmā.
Juridisko personu pārstāvjiem lūgums sagatavot pārstāvības pilnvaru, kuru uzrādīt video režīmā.
Balsošana notiks video režīmā.
Pieslēdzoties Zoom platformai lūgums izmantot savā profilā pilnu vārdu un uzvārdu, bet juridisko personu pārstāvji pārstēvētās kompānijas nosaukumu.

 

Jānis Kaļķis